Избор на добар сметководител ве води чекор понапред од останатите.

 
 
 
 

ЗА НАС

 
 
 
Нашето друштво за сметководство поседува знаење од локална и меѓународна сметководствена пракса.
Нудиме комплетни сметководствени услуги.
Повеќе од ажурирање на податоци и пополнување на обрасци кај нас можете да се релаксирате во делот на дополнителните попратни обврски (платен промет, пријави, одјави) анализи на вашето работење, консултации, поддршка на вашата компанија.

Постоиме повеќе од 25 години. Нашето друштво е лиценцирано сметководствено биро со овластени сметководители со работно искуство. Нашето работење е усогласено со сите законски прописи, комплетно, ажурно и подготвени сме да одговориме на сите ваши потреби и барања.

Освен сметководство за трговски друштва имаме долгогодишно искуство со странски подружници (германски), здруженија на граѓани домашни и странски претставништва и екстериторијални организации.

Вршиме и професионална едукација на групи или индивидуално.

 
 
 
 
 
 
005-money
 

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО

 
Комплетна обработка на Вашите документи
 
 
 
005-money
 

ПРАВНИ СОВЕТИ

 
Ликвидација
 
 
 
005-money
 

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ

 
Пресметка со боледувања, скратено и прекувремено работно време
 
 
 
 
 
005-money
 

ДАНОЧНИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

 
Физички лица кои имаат потреба од пресметка на ДДВ и ПД
 
 
 
005-money
 

ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА ВРАБОТЕНИ

 
Електронска пријава и одјава на работници

 
 
 
005-money
 

ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ДО ИНСТИТУЦИИ

 
  • Изработка на завршна сметка и доставување до ЦРМ и УЈП
  • Доставување на сите други обрасци до сите институции

 
 
 
 
 
 
 
005-money
 

ВЕШТАЧЕЊЕ

 
Од областа на материјалното,сметководствено и финансиско работење

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЈАВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАЛЕРИЈА

 
 
 

КОНТАКТ

 
 
 

Контактирајте не!

 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закажи повик од нас!

 

Гелас